Etikettarkiv: vinteruppläggning

Avgifter och rutiner vid sjösättning, båtupptagning och vinteruppläggning

avgifter och rutiner

Avgifter

Ett lyft med hamnkranen på gemensam dag kostar 300 kr.
Vid upptagning skall lyftavgiften och avgift för ev. vinteruppläggning 1 500 kr betalas i förväg via köp i klubbens webbshop RSS-Butiken. Även vid sjösättning ska avgiften för lyftet betalas in i förväg, på samma sätt.

Anmälan

Anmälan om lyft ska vara ansvarig för uppläggning och upptagning tillhanda på mail enligt utskickad info. 2022 är det Maria Brixemo som är ansvarig. Tider och datum står i kalendariet på RSS webbsida och skickas ut via mail.

Ange ditt namn, båttyp och telefonnummer i anmälan.

Kontrollera

Kontrollera även att hjul inte rostat fast etc.

Övrigt

Lyft vid andra tidpunkter med fasta kranen än den genom klubben bestämda sjösättningen resp. upptagningen kostar 700 kr vilket betalas via webbshopen.
Ingen upptagning med mobilkran erbjuds.
Inbjudna deltagare i tävlingar ska inte betala.

Villkor för att få lyft med fasta hamnkranen

 • Medlem i RSS (krav i försäkringsvillkoren).
 • Betald medlemsavgift.
 • Ta med och visa vid anmodan upp bekräftelse på betald sjösättnings-/upptagnings- och ev. uppläggningsavgift i samband med lyftet.
 • För att kunna utnyttja kranen måste din båt stå på vagn.
 • Båtägaren ska ha försäkring som täcker lyft- och uppläggningsskada.
 • Ett uppdragsavtal för lyft med kranen ska vara påskrivet.

Villkor för att få köra fasta hamnkranen

 • Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare.

RSS Upptagning

Nerladdningsbar fil med datum och information läggs ut senare.

 • avgifter och rutinerVi lyfter inga båtar som inte har kvittot på betalningen med sig och/eller inte är medlemmar
 • Det är båtägarens ansvar att ha båten försäkrad för lyft och uppläggningsskada. (uppdragsavtal för kran)
 • Lyft 200:-
 • Uppläggning 1500:-

Läs mer

Uppläggning av kanoter och kajaker i RSS hamn

avgifter och rutiner

Medlem i RSS kan ha sin kanot eller kajak i RSS hamn.

Kanot och kajak ska vara märkt med namn och mobilnummer, ett nummer där ägaren kan bli nådd ifall kanoten eller kajaken behöver flyttas.
Mellan 1 april och 1 november är det fri placering av kanot o kajak men stället i skjulet ska användas i första hand. Märk din plats i stället.
Paddlar och annan lös utrustning kan låsas in i jolleboden om så önskas. Läs mer