RSS Historia

Sommaren 1891 bildades Runns Segelsällskap som därmed är Dalarnas äldsta ännu verksamma idrottsförening. RSS är äldre än Riksidrottsförbundet (1904) och Svenska Seglarförbundet (1905).

I tidningsartiklar från ”Tidning för Falu Län och Stad” den 15 augusti 1891 står det att regatta och prissegling med eftervarande venetiansk aftonfest avhålls på Korsnäsfjärden söndagen den 16 augusti. Venetiansk aftonfest betydde att efter seglingen bogserades segelbåtarna in till staden och under färden avfyrades fyrverkerier mot aftonhimlen.

Detta var på den tiden en stor händelse som fanns överst på förstasidan i dagstidningen.


Under aftonfesten efter regattans slut beslutades att ett segelsällskap skulle bildas och söndagen därpå konstituerades sällskapet genom att en interimsstyrelse tillsattes. Denna bestod av jägmästare W Fellenius, ingenjör P Valler och redaktör H Sjöstrand. Andra initiativtagare till sällskapet var lantmätare Mogensen, ingenjör Berg, herr Fahlcrantz, cigarrhandlanden CA Ullvén och sysslomannen JH Lindgren som också blev sällskapets förste sekreterare.

Hellmansö var på den tiden samlingspunkt för seglarna och man har där upphittat menyn från sällskapets första årsfest 1892. Menyn pryder numera klubblokalen i RSS-hamnen.

Årligen hölls en kappsegling, Pilsundsregattan, i augusti efter sommarens övningsseglingar. Under första världskriget och närmaste tiden därefter låg verksamheten nere av förklarliga skäl då det var kristider. Nils Lindgren, son till en av grundarna JH Lindgren, var journalist på ”Tidning för Falu Län och Stad” och skrev en artikel om sällskapet i tidningen i juli 1923. Detta blev upptakten till att verksamheten kom igång igen. En vecka senare kunde man läsa i tidningen att Runns SS hade återupptagit den vilande verksamheten igen vid en träff på ön St Melpad med ett 40-tal närvarande.

RSS återstartas 1923 på St Melpad på initiativ av Nils Lindgren (vitklädd med pipa). Efter detta möte valdes en styrelse bestående av postmästare Axel Häggbom, ordförande (i mitten med RSS-mössa), journalist Nils Lindgren, sekreterare (vitklädd med pipa), skräddarmästare C Fr Carlström, vice ordförande (sittande med hatt) och landskanslist J Norling, kassör (sittande med polotröja). En av klubbens mest aktiva seglare då var Sigfrid Stolpe. Han byggde 1923 tillsammans med kamraten Folke Tunell två segelkanoter Glen I och II. 1924 gick han med i RSS, började kappsegla och fick inte mindre än sex inteckningar i Lindgrens Kanna som än idag är en ständigt vandrande silverpokal. 1927-28 byggde Sigfrid den vackra 22:an Vindy som var den snabbaste segelbåten i Runn på sin tid. Den seglades av seglarbröderna Sigfrid och Gunnar Stolpe. Gunnar var till sin bortgång 2016 (104 år gammal) hedersmedlem i RSS. Den största båten i Runn på 20-talet var en 30’a, järnhandlare Östlunds Tärnan.


Tärnan till vänster och Vindy som passerar mållinjen.

Sigfrid berättade i samband med RSS 100-årsjubiléum om en händelse från en kappsegling i mitten på 20-talet. – Jag och Häggbom (ordförande) var med när ett överfallsväder var på gång. Jag själv hann i mål och tog ned seglen men Häggbom hade kommit efter och råkade ut för de hårda vindarna och båten Svanevit sjönk. Varför skar du inte av fallen? frågade jag. Häggbom, som var lite försiktig, svarade: – Inte kan man väl skära av alldeles nya fall.

Till kappseglingarna tillverkade Sigfrids far tre plåtbojar som användes som rundningsmärken. Start och mål låg ofta vid Roxnäs udde, eller som det hette förr Dragsnäs eller Kolgårds Udde. På udden fanns förr kolmilor och senare en tjärfabrik. Även vid St Melpad låg ofta start och mål. Startavgiften på regattorna på 20-talet var en krona, samma som medlemsavgiften.


I väntan på start vid St Melpad. I förgrunden syns RSS
startsemafor och startkanon.

Duktiga seglare och båtbyggare var också bröderna Paul och Albert Meijer från Borlänge som har byggt många snabba, välbyggda båtar. Lars Meijer, vår främste isseglare med sju SM-segrar i isjakt och son till Albert, höll sen traditionen vid liv med sina fina isjaktsbyggen.

Båtbyggartraditionen har levt vidare inom klubben. På 50-talet byggdes bl a C-kanoter och Minarker och i slutet av 60-talet byggdes ett 10-tal Optimistjollar av olika medlemmar. Även flera kölbåtar har tillverkats här och gjutits i plats, i första hand båttyperna Minette och Magnific Midget.

Fler viktiga årtal i klubbens historia finns här: Viktiga årtal
Här hittar du ett bildspel med många bilder från förr

Det finns också filmer från förr på RSS sekretariat.