Värdegrund och policy

 RSS värdegrund är att bidra till gott sjömannaskap där individens självförtroende, föreningens gemenskap och respekt är centrala delar. Oavsett ålder, kön eller etnicitet är man alltid välkommen till RSS aktiviteter.

Våra medlemmar är våra tell-tales som alla tillsammans bidrar till skutans riktning. Trivsel samhörighet och respekt ska tyst kryssa genom alla våra utbildningar, träningar, tävlingar och sammankomster.

Policydokument för RSS barn- och ungdomsverksamhet finns här
RSS Policydokument_2010

Miljöpolicy

Kommer mer…

För att hjälpa oss alla att leva upp till miljöpolicyn så har vi skrivit upp några saker som kommer att påverkas av den och vad vi kan göra istället.

Vid olje-, diesel och bensinutsläpp (spill och läckage)

Vid båtvård

Vatten och avlopp

Vid sophantering och städning

Kommer mer…