Hamnvärdar

Hamnvärdar 2023 och sysslor (pdf)

Att vara hamnvärd berättigar dig till 4 RUSS-pund om inte något exceptionellt tidsödande inträffar.
Via ovanstående länk hittar du info om hamnvärdarnas sysslor.
Kom ihåg att det är tack vare våra hamnvärdar vi kan vara försäkrade.

 

2 Responses to "Hamnvärdar"