Utmärkt förening

Ett stort arbete har gjorts i styrelsen och framför allt i jollesektionen under 2009 och 2010, samt att vi har förankrat värdegrund mm bland medlemmarna vid olika sammankomster. Den 21 april 2010 presenterade vi det hela för kommunen och SISU Idrottsutbildarna och blev godkända och certifierade enligt normerna för ”Utmärkt Förening”.

Läs mer om vår värdegrund och policydokument
RSS Policydokument_2010