Pirbryggan

Antal platser: 15 + 1 för uthyrning
Längd på bommar: 6 meter
Avstånd mellan bommar: 2,9 m
För att äga eller hyra en plats i 2:a hand är det ett krav på medlemsskap i RSS.
Kontaktperson: Claes Petersén, 070 666 12 70

Underhållsarbete 2018-04-21 – Bra jobbat!