Arbetstimmar och Russ-pund

Vill du tjäna RSS-pund? Ett RSS-pund=120 kr. Varje arbetstimme motsvarar ett RSS-pund och du kan samla ihop max 12,5 arbetstimmar per familj under en säsong, d v s 12,5 RSS-pund. Det innebär att du kan ”arbeta av” 1.500 kr som kan användas för t ex hyra av klubbhusen (i hamnen och på Melpad), båtuppställning och till avgift för seglarskolan (junior). Summan gäller per familj och år.

Styrelsen beslutar årligen vad punden kan användas till. För 2017 gäller som ovan: hyra av klubbhusen, båtuppställning och till avgift för seglarskolan (junior).

Allt arbete inom klubben, förutom i samband med sjösättning och upptagning, berättigar till ersättning, d v s hamn- och materialarbete, funktionärs- och styrelsearbete, hamnvärd m m. Arbetstimmarna kan utnyttjas under innevarande kalenderårsår. Läs mer i inlägg under avgifter och rutiner>>

Blankett för russpund finns här Russpund 2017