Arbetstimmar och RUSS-pund

Vill du tjäna RUSS-pund? Ett RUSS-pund=120 kr. Varje arbetstimme motsvarar ett RUSS-pund och du kan samla ihop max 12,5 arbetstimmar per familj under en säsong, d v s 12,5 RUSS-pund. Det innebär att du kan ”arbeta av” 1.500 kr som kan användas för t ex hyra av klubbhusen (i hamnen och på Melpad), båtuppställning och till avgift för seglarskolan (junior). Summan gäller per familj och år.

Styrelsen beslutar årligen vad punden kan användas till. För 2021 gäller som ovan: hyra av klubbhusen, båtuppställning och till avgift för seglarskolan (junior).

Allt arbete inom klubben, förutom i samband med sjösättning och upptagning, berättigar till ersättning, d v s hamn- och materialarbete, funktionärs- och styrelsearbete, hamnvärd m m. Arbetstimmarna kan utnyttjas under innevarande kalenderår. Läs mer i inlägg under avgifter och rutiner>>

Blankett för RUSS-pund finns här (pdf): RUSS-pund 2022