Arbetstimmar och RUSS-pund

Vill du tjäna RUSS-pund? Ett RUSS-pund=120 kr. Varje arbetstimme motsvarar ett RUSS-pund och du kan samla ihop 12,5 arbetstimmar per familj under en säsong, d v s 12,5 RUSS-pund. Det innebär att du kan ”arbeta av” 1.500 kr som kan användas för t ex hyra av klubbhusen (i hamnen och på Melpad), båt-/kanotuppställning och till avgift för seglarskolan (junior). Summan gäller per familj och år.

Styrelsen beslutar årligen vad punden kan användas till. För 2023 gäller:
– hyra av klubbhusen (i hamnen och på Melpad)
– båtuppställning
– kanotuppläggning i låst förråd och jolle/katamaran på gräsmattan
– avgift för seglarskolan (junior).

Allt arbete inom klubben, förutom i samband med sjösättning och upptagning, berättigar till ersättning, d v s hamn- och materialarbete, funktionärs- och styrelsearbete, hamnvärd m m. Arbete med Flytbryggan eller Pirbryggan berättigar inte till RUSSpund. Arbetstimmarna kan utnyttjas under innevarande kalenderår. Läs mer i inlägg under avgifter och rutiner>>

Blankett för RUSS-pund finns här (pdf): RUSS-pund 2023