Aktuellt i hamnen

I september 2022 upptäcktes en vattenskada i klubbhuset och reperationer kommer att pågå under vintern. Vattnet är avslaget under reparationstiden.

Inför säsongen 2021 har skyltningen vid infarterna uppdaterats och jollebryggan har försetts med en uppfällbar och låsbar ramp 6 meter ut, som fungerar som en grind. Vi har bygglov på den grinden och tillhörande skylt som talar om att den yttre delen av bryggan är reserverad för klubbens verksamhet.

Under säsongen 2020 kompletterade vi staketet kring anläggningen och monterade en bom vid infarten, med syftet att förhindra obehörig motortrafik och parkering inom området. Vi har också gjort service och uppgraderingar av sjösättnings- och mastkranarna.

Under våren 2018 installerade vi kommunalt vatten och avlopp i klubbhuset. Vi passade också på att renovera och fräscha upp omklädningsrummen, köket och teorisalen. Under vintern 2018/2019 har vi byggt en till WC i klubbhuset och renoverat den gamla. Till säsongen 2019 bytte vi ut den gamla jollebryggan.

Fr o m 2018 är sekreteraren kontaktperson för alla bryggkontrakt, oavsett vilken brygga du ligger vid. Du kontaktar alltså denne vid en försäljning eller uthyrning. Hen administrerar också kölistor över intresserade köpare och hyresgäster. Varje brygga har dessutom en bryggvärd som administrerar hanteringen av bommarna mm.  Länk till bryggvärdarna.