Genomförda projekt i hamnen

Renovering av mastskjulet (byte av marksyllar) startade i samband med upptagningen 2022 och kommer att fortsätta och slutföras under våren/försommaren 2024, under ledning av Håkan Wolff.

Montage av solceller på klubbhusets tak har gjorts av Swesol under juni 2023.

Fönstren i klubbhuset har bytts till treglas.

I september 2022 upptäcktes en vattenskada i klubbhuset och reparationer har pågått under vintern. I mitten av mars slutbesiktigades detta och klubbhuset är nu som nytt igen.

Klubbhusbryggan har renoverats under vintern -22/23 och är nu i fint skick. Projektet har letts av Larsa Ljungquist, Pär Olsson och Stefan Skans.

Inför säsongen 2021 uppdaterades skyltningen vid infarterna och jollebryggan försågs med en uppfällbar och låsbar ramp 6 meter ut, som fungerar som en grind. Vi har bygglov på den grinden och tillhörande skylt som talar om att den yttre delen av bryggan är reserverad för klubbens verksamhet.

Under säsongen 2020 kompletterade vi staketet kring anläggningen och monterade en bom vid infarten, med syftet att förhindra obehörig motortrafik och parkering inom området. Vi har också gjort service och uppgraderingar av sjösättnings- och mastkranarna.

Under våren 2018 installerade vi kommunalt vatten och avlopp i klubbhuset. Vi passade också på att renovera och fräscha upp omklädningsrummen, köket och teorisalen. Under vintern 2018/2019 har vi byggt en till WC i klubbhuset och renoverat den gamla. Till säsongen 2019 bytte vi ut den gamla jollebryggan.

Fr o m 2018 är sekreteraren kontaktperson för alla bryggkontrakt, oavsett vilken brygga du ligger vid. Du kontaktar alltså denne vid en försäljning eller uthyrning. Varje brygga har dessutom en bryggvärd som administrerar kölistorna över intresserade köpare, hanteringen av bommarna mm.  Länk till bryggvärdarna.