Aktuellt i hamnen

Under våren 2018 installerade vi kommunalt vatten och avlopp i klubbhuset. Vi passade också på att renovera och fräscha upp omklädningsrummen, köket och teorisalen. Under vintern 2018/2019 har vi byggt en till WC i klubbhuset och renoverat den gamla. Till säsongen 2019 bytte vi ut den gamla jollebryggan.

Inför säsongen 2020 planerar vi att komplettera staketet kring anläggningen och montera en bom vid infarten, med syftet att förhindra obehörig motortrafik och parkering inom området. Vi ska också göra lite service och uppgraderingar av sjösättnings- och mastkranen.

Fr o m 2018 är Lotta Gerden kontaktperson för alla bryggkontrakt, oavsett vilken brygga du ligger vid. Du kontaktar alltså henne vid en försäljning eller uthyrning. Hon administrerar också kölistor över intresserade köpare och hyresgäster.