Flytbryggan

Några fakta:

Byggår: 2002
Antal platser: 30 + 4 som innehas av RSS
Längd på bommar: 6 meter
Avstånd mellan bommar: 2,9 m
För att äga eller hyra en plats i andra hand är medlemsskap i RSS ett krav.
Kontaktperson: Paul Keenan, 070 264 16 78