Flytbryggan

Några fakta:

Byggår: 2002
Antal platser: 29 + 5 som innehas av RSS
Längd på bommar: 6 meter
Avstånd mellan bommar: 2,9 m
För att äga en nyttjanderätt eller hyra en plats i andra hand är medlemskap i RSS ett krav.
Kontaktperson 2023: Dag Lindström, 073-022 41 44