Hamn, hus, båtar

Optimistjollar och RS Fevor

Alla som har genomgått seglarskolan har möjlighet att utan kostnad använda klubbens 13 optimistjollar och 4 RS Fevor. Du behöver nyckel till jolleboden och ska veta hur båtarna riggas. Har du frågor kontaktar du någon i Utbildnings- eller Träningssektionen.

RSS kölbåtar. Två C55’or

I klubben finns två C55 (kölbåtar) avsedda för en besättning om 2-3 personer. Dessa kan nyttjas av medlemmar för utflykt, träning eller tävling utan kostnad. Man bokar dem via den här länken  Du måste lägga upp ett konto för att kunna boka.


Klubbhuset

Nyttja vårt fina klubbhus! Från och med andra året som medlem har du möjlighet att mot en skälig ersättning boka klubbhuset för födelsedagskalas, bröllopsmiddag och andra sociala tillställningar, enligt styrelsens regelverk. En uppskattad medlemsförmån!
Läs mer

St Melpad

Nyttja Melpad! Vår klubbholme St. Melpad, mitt i Korsnäsfjärden, är en riktig pärla. Med klubbhus, punschveranda och bryggor i alla fyra väderstreck bjuder den alltid till besök och aktiviteter.
Som medlem är du alltid välkommen och självklart också med dina gäster. Läs mer om avgifter och rutiner för att hyra klubbstugan.
Vill du göra något särskilt kontakta: Bosse Brinck, tel: 076-115 65 59,
Läs mer

Nyckel till våra anläggningar

Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att kvittera ut
hos nyckelansvarige Micke Lindell, tel: 070-611 49 51.  Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift om 300 kr som du betalar i RSS-Butiken.
Nyckel kräver medlemskap i RSS, och ska återlämnas när du inte längre är medlem. Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln.

Bryggplatser

Hamnen har tre bryggor utrustade med bommar, dessa kallas Flytbryggan, Pirbryggan och Klubbhusbryggan.  Bryggplatserna vid flytbryggan och pirbryggan fungerar som bostadsrätter, dvs man köper en nyttjanderätt och därmed en rättighet att utnyttja en plats. Klubbens sekreterare administrerar kölistan till platser (och kontrakt) men man gör också klokt i att titta på anslagstavlor om någon säljer sin plats.
Platserna vid klubbhuset är däremot endast hyresplatser.
Läs mer

Hamnvärdar

Vi hjälps åt att hålla snyggt i hamnen och klubbhuset och tittar till båtarnas förtöjningar. Vill du vara hamnvärd så anmäler du ditt intresse till sammankallande för Hamn- och Materialsektionen. Söker inte tillräckligt många på eget initiativ så fördelas värdskapet ut bland medlemmarna.
Hamnvärdarna går i par en vecka var under seglingssäsongen med start v. 22 fram till och med v. 39.  Vi tittar till klubbhus och hamn, förtöjningar. Länk till hamnvärdarnas sysslor.
Genom att rondera området visar vi också att området tittas till. Tack vare hamnvärdarna kan vi ha hamnen försäkrad.


Hamnkranen

För att kunna utnyttja kranen måste din båt stå på vagn. Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare och du ska ha ett uppdragsavtal. Kallelse till gemensam sjösättning och upptagning publiceras på hemsidan och skickas ut via epost.

Kanoter och kajaker

Medlem i RSS får ha sin kanot eller kajak i RSS hamn. Kanot och kajak ska vara märkt med namn och mobilnummer eller ett nummer där ägaren kan bli nådd ifall kanoten eller kajaken behöver flyttas. En hyra tas ut för förvaring i det låsta utrymmet vilken betalas i Butiken.

Läs mer