Bryggor

Lotta Gerden 076-20 79 634
Har hand om kölistan för uthyrning och försäljning av nyttjanderätt av bryggplatser för samtliga bryggor.

All försäljning och kontraktskrivning skall gå genom Lotta eftersom klubben (RSS) tecknar nyttjanderättsavtal med köparen. Innan försäljning måste säljaren ovillkorligen kontakta ansvarig (Lotta), i annat fall förbehåller sig RSS rätten att inte teckna något nytt nyttjandeavtal med köparen – vilket innebär att affären ogiltigförklaras och köpet går tillbaka.