Förslag Hamnen

2023-05-02, Stefan Skans
I samband med renoveringen av klubbhusbryggan blev det en massa trall och lite balk över. Jag föreslår att man använder det materialet till att bygga en ny, större/längre trapp/veranda framför materialboden. Den befintliga trappen behöver bytas ut och det är väldigt populärt att sitta mot den soliga väggen och äta sin matsäck eller bara njuta solen/värmen i samband med att medlemmar vår och höst rustar sina båtar före och efter sässongen.

2021-12-13, Stefan Skans
Solcellsanläggning på klubbhuset, investering

2021-08-06, Maria Brixemo
Bryggan längst ut på piren drar fortfarande många badande ungdomar till sig. Det händer fortfarande att de använder bommen längst ut som trampolin och det har även hänt att de hoppat från den båt som har båtplatsen längst ut. Då bryggan inte fyller någon funktion för medlemmarna i klubben föreslår jag (och flera med mig) att den rivs.

2020-06-26, Jan Svedmyr
Då vi i klubben har flera lite större segelbåtar med fasta vattentankar skulle det vara utmärkt om det fanns en vattenpost med slang för vattenfyllning nu när vi fått kommunalt vatten.