Förslag Hamnen

2021-12-13, Stefan Skans
Solcellsanläggning på klubbhuset, investering

2021-08-06, Maria Brixemo
Bryggan längst ut på piren drar fortfarande många badande ungdomar till sig. Det händer fortfarande att de använder bommen längst ut som trampolin och det har även hänt att de hoppat från den båt som har båtplatsen längst ut. Då bryggan inte fyller någon funktion för medlemmarna i klubben föreslår jag (och flera med mig) att den rivs.

2020-06-26, Jan Svedmyr
Då vi i klubben har flera lite större segelbåtar med fasta vattentankar skulle det vara utmärkt om det fanns en vattenpost med slang för vattenfyllning nu när vi fått kommunalt vatten.