Kräftskiva 2021

Årets kräftskiva på Melpad blir preliminärt den 7 augusti – med reservation för planeringen av Jubileumsarrangemanget och pandemiläget.