Verkstan i jolleboden

Verkstaden i jolleboden står till medlemmarnas förfogande. B-nyckel krävs dock för att komma in.

Vi har ingen bokning av lokalen utan nyckel finns att låna hos Ola Hedlund 073-0910146 om du har lite framförhållning och ringer i förväg.

Hittar du någon i hamnen med B-nyckel kan du bli insläppt av hen. Var noga med att se till att det blir låst efter dig av samma person. Sektionsledare, seglarskolan och vissa andra funktionärer har B-nyckel, övriga har medlemsnyckel (C).

Var noga med att lägga tillbaka alla verktyg på sin plats efter användning. Ha inga egna ”projekt” liggandes i verkstaden (om det inte är t ex lackning som skall torka). Om du har verktyg eller maskiner hemma som du inte använder får du gärna donera dessa till verkstan.

Under vintern kommer det eventuellt finnas lite grundvärme på, dvs någon plusgrad. Skall du vara där ett tag så sätt på värmen lite innan, släck och dra ner värmen då du lämnar verkstan.

Saknas det verktyg som hör till verkstan, meddela Lena Wallmark snarast, enklast med sms 072 201 55 52