Verkstan i jolleboden

Verkstaden i jolleboden står till medlemmarnas förfogande. B-nyckel krävs dock för att komma in.

Vi har ingen bokning av lokalen utan nyckel finns att låna hos Ola Hedlund 073-0910146 om du har lite framförhållning och ringer i förväg. Larsa Ljungquist 070-7922363 är backup om Ola är bortrest.

Hittar du någon i hamnen med B-nyckel kan du bli insläppt av hen. Var noga med att se till att det blir låst efter dig av samma person. Sektionsledare och vissa andra funktionärer har B-nyckel, övriga har C-nyckel.

Var noga med att lägga tillbaka alla verktyg på sin plats efter användning. Ha inga egna ”projekt” liggandes i verkstaden (om det inte är ex lackning som skall torka). Om du har verktyg eller maskiner hemma som du inte använder får du gärna donera dessa till verkstan.

Under vintern kommer det eventuellt finnas lite grundvärme på, dvs någon plusgrad. Skall du vara där ett tag så sätt på värmen lite innan, släck och dra ner värmen då du lämnar verkstan.

Saknas det verktyg som hör till verkstan, meddela Larsa snarast, enklast med sms.