månadsarkiv: november 2022

Årsmötet 2022

Årsmötet avhölls som planerat den 22 november och vår organisationsplan finns nu uppdaterad på hemsidan. Maria Brixemo valdes till ny ordförande och övertar här klubban från Stefan, till församlingens jubel!

Maria Brixemo, klubbens andra kvinnliga ordförande!