Kamera

Bilden uppdateras var 15’e minut mellan 07:00 och 21:00.

Vi jobbar på att få upp väderdata (temp och vind) från vår väderstation på den här sidan.

Observera att vindstyrka och vindriktning är osäker vid Nordliga vindar, på grund av stationens placering (på klubbhusets taknock, invid kameran).