Kamera

Bilden uppdateras var 15’e minut mellan 07:00 och 19:00.

Utetemp:
Vindstyrka:
Vindriktning:

Kompassrose

Observera att vindstyrka och vindriktning är osäker vid Nordliga vindar, på grund av stationens placering (på klubbhusets taknock, invid kameran)