Kamera

Bilden uppdateras var 15’e minut mellan 08:00 och 17:00.

Vi jobbar på att få upp väderdata (temp och vind) från väderstationen på den här sidan. Tills vidare kan du koppla upp dig via den här länken till väderstationen

Logga in med it@russ.se och lösenord Russ1607

Observera att vindstyrka och vindriktning är osäker vid Nordliga vindar, pga stationens placering.