Kanoter och kajaker

Medlem i RSS får ha sin kanot eller kajak i RSS hamn.

Kanot och kajak ska vara märkt med namn och mobilnummer, ett nummer där ägaren kan bli nådd ifall kanoten eller kajaken behöver flyttas.
Mellan 1 april och 1 november är det fri placering av kanot o kajak men stället i skjulet ska användas i första hand. Märk din plats i stället.
Paddlar och annan lös utrustning kan låsas in i jolleboden om så önskas.

Övrig tid, dvs under vintern, ska den utmärkta vinterförvaringen användas. Hyran för vinterförvaringen är 240:- (2 x russpund, årsmötesbeslut 2013) per kanot eller kajak och per år. Kanot- och kajakägare sätter in pengarna på klubbens konto via bankgiro 5225-0040. Om du är vänlig och märker insättningen med ägarnamn, kajak/kanot och år som insättningen gäller, (tex 2018/2019) så gör du det så enkelt som möjligt för vår kassör.