Bli medlem i RSS

Välkommen att bli medlem i Runns Segelsällskap. Medlemsavgiften betalar du enklast med Swish i RSS-Butiken. Följ instruktionen på artikeln om hur du skickar dina/era kontaktuppgifter till kassören. När det är klart är du/ni medlemmar i RSS. Du/ni kommer kontinuerligt att få information från klubben via e-post.

Om du/ni väljer att betala via bankgiro anger du dina/era kontaktuppgifter via den här länken.
Kontaktuppgifter för medlemsskap>>

Grundavgift senior
400:-
Övriga familjemedlemmar *)
100:-
Max avgift per familj *)
600:-
Enskild junior (t.o.m. 20 år)
200:-
*) på samma adress


Vad ger medlemskapet?

 • Möjlighet att vidareutveckla sina seglingskunskaper och sitt sjömanskap
 • Kappseglingar för jolle och kölbåt
 • Seglarkurser för barn och vuxna
 • Tillgång till klubbstugan i hamnen och klubbön St Melpad
 • Möjlighet att nyttja klubbens jollar och kölbåtar utan kostnad
 • Nyttja klubbens mastkran och lilla båtkran
 • Mot avgift nyttja klubbens stora båtkran via klubbens kranförare
 • Sociala aktiviteter på St Melpad, i RSS klubbhus m m
 • Chans att prova och låna klubbens isseglingsutrustning
 • Tillfälle att prova kappsegling utan egen båt
 • I mån av plats uppläggningsplats för vinterförvaring mot avgift
 • Och mycket mer därtill

Nyckel till våra anläggningar
Nyckel till klubbstugorna, grindar, segelbodar, kajakförvaring mm finns att kvittera ut
 hos Micke Lindell, 070-611 49 51.  Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift om 350 kr som du betalar i förväg i RSS-butiken.
Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln.
 
Nyckel kräver medlemskap i RSS

Välkommen till Runns Segelsällskap!