Bli medlem i RSS

Välkommen som medlem i Runns Segelsällskap. Medlemsavgiften betalar du enklast med Swish i RSS-Butiken. Gå sen till länken nedan och registrera dina kontaktuppgifter. När det är klart är du medlem i RSS. Du kommer kontinuerligt att få information från klubben via din e-postadress.

Ansökningsformulär medlemskap>>

Grundavgift senior
400:-
Övriga familjemedlemmar *)
100:-
Max avgift per familj *)
600:-
Enskild junior (t.o.m. 20 år)
200:-
*) på samma adress


Vad ger medlemskapet?

 • Möjlighet att vidareutveckla sina seglingskunskaper och sitt sjömanskap
 • Kappseglingar för jolle och kölbåt
 • Seglarkurser för barn och vuxna
 • Tillgång till klubbstugan i hamnen och klubbön St Melpad
 • Möjlighet att nyttja klubbens jollar och kölbåtar utan kostnad
 • Nyttja klubbens mastkran och lilla båtkran
 • Mot avgift nyttja klubbens stora båtkran via klubbens kranförare
 • Sociala aktiviteter på St Melpad, i RSS klubbhus m m
 • Chans att prova och låna klubbens isseglingsutrustning
 • Tillfälle att prova kappsegling utan egen båt
 • Uppläggningsplats för vinterförvaring mot avgift
 • Och mycket mer därtill

Nyckel till våra anläggningar
Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att kvittera ut
 hos
Micke Lindell, 070-611 49 51
.  Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift om 150 kr. Du kan också betala den i förväg i RSS-butiken.
Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln.
 
Nyckel kräver medlemskap i RSS

Välkommen till Runns Segelsällskap!