Medlemsavgifter

Obs! Om du inte redan är medlem, läs mer under fliken ”Bli medlem i RSS”. Där finns ett enkelt formulär att fylla i som säkerställer att vi får de uppgifter vi behöver för att registrera dig som medlem.

Du som redan är medlem betalar din medlemsavgift under januari månad för innevarande kalenderår till Runns Segelsällskap bankgiro nr 5225-0040 enligt nedan. Skriv namnet på de personer som inbetalningen avser.

Kom ihåg att meddela evt ändrad mailadress till info@russ.se så att vi alltid kan nå dig med information av olika slag.

Grundavgift Senior 400:-

Övriga familjemedlemmar 100:- (Gäller endast familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress.)

Max avgift per familj 600:-

Enskild junior (t om 19 år fyllda) 200:-