Medlemsavgifter

Obs! Om du inte redan är medlem, läs mer under fliken ”Bli medlem i RSS”. Där finns ett enkelt formulär att fylla i som säkerställer att vi får de uppgifter vi behöver för att registrera dig som medlem.

Du som redan är medlem betalar din medlemsavgift under januari månad för innevarande kalenderår i RSS-Butiken eller till Runns Segelsällskap bankgiro nr 5225-0040 enligt nedan. Skriv namnet på de personer som inbetalningen avser.

Kom ihåg att meddela ändrad mailadress till info@russ.se så att vi alltid kan nå dig med information av olika slag.

Grundavgift Senior 400:-

Övriga familjemedlemmar 100:- (Gäller endast familjemedlemmar som är folkbokförda på samma adress.)

Max avgift per familj 600:-

Enskild junior (t om det år du fyller 20) 200:-