Klubbhusbyggan

Platserna ligger precis nedanför klubbhuset förstås.

Hyra för platserna är 2 000:- per år
Kontaktperson är xxxxx xxxxx, tel ,
mail: