Klubbhusbyggan

Husbryggan eller klubbhusbryggans platsfördelning ser du på länken här.

RSS Klubbbrygga bryggplatsfördelning 2017

Platserna ligger precis nedanför klubbhuset förstås.

Hyra för platserna är 2 000:- per år
Kontaktperson är Magnus Hållhans, tel 073 343 2010,
mail: magnus.hallhans@gmail.com