Vandringspriser, vilande

Förteckning över RSS vilande vandringspriser

Melpad Cup

Lys-klassen, sammanlagt sommarens klubbregattor
Glaspokal och bergsmansyxa, ständigt vandrande
1986         Karl-Erik Ivarez
1987         Eric Nirs
1988         Karl-Erik Ivarez
1989         Bo Erik Ahlbäck
1990         Anders Hjälm
1991         Lars Elfström
1992         Anders Hjälm
1993         Staffan Greisz
1994         Håkan Wolff
1995         Lars Rhenberg
1996         Petterson/Gyllner
1997         Nils Jansson
1998         Pelle Larsson
1999         Leif Johansson
2000         Team Lindell
2001         Team Matador
2002         Team Matador
2003         Team Matador
2004         Team Matador
2005         Team Lidbeck
2006         Vilande
2007         Vilande
2008         Gunnar Hallin
2009         Team Blåblus
2010          Johan Stjärnqvist
2011           Thomas Forsman

Lindgrens kanna

Optimistjolle
Etsning av Hans Norsbo, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1971 – vinnare Michael Malmhed
Senaste vinnaren/innehavaren – 2011 Nora Edlund

Granöregattan

Lys-klassen
Sven Lindells minne, instiftat 1996, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1996
Senaste vinnaren/innehavaren – 2005 Team Lidbeck

Optimistjolle
Fredrik Nissers Pokal, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1972 – vinnare Pär Olsson
Senaste vinnaren/innehavaren – 2004 Linus Forsman

Ornäsregattan

Optimistjolle
DD-båten, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1972 – vinnare Per Croner
Senaste vinnaren/innehavaren – 2004 Linus Forsman

2.4 mR
Dalahästen,ständigt vandrande
1994         Mats Lindell
1996         Mats Lindell
1997         Robert Kellner

E-jolle
Pelle Larsson/Andy Nyströms Vandringspris, ständigt vandrande
1994         Daniel Svedmyr
1995         Josefine Lindell
1996         Josefine Lindell
1997         Josefine Lindell
2002         Mats Persson
2003         Mats Persson
2004         Jakob Skans

Roxnäsregattan

Optimistjolle
Tennstop, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 19xx
Senaste vinnaren/innehavaren – 2002 Marcus Olsson

E-jolle
Tennstop, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1978 – vinnare Krister Karlsten
Senaste vinnaren/innehavaren – 2002 Patrik Assmundsson

2.4 mR
Tenntallrik, överförd från Magnific Midget, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1994 – vinnare Mats Lindell
Senaste vinnaren/innehavaren – 1998 Håkan Kellner

Laser
Tennmugg, överfört från Mirror, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 2001 – vinnare Johan Gunnarsson
Senaste vinnaren/innehavaren – 2002 Mats Olsson

Augustiregattan

Lys-klassen
Carl Larson-tavla, instiftat av Locki och Sverker Skans, ständigt vandrande
1992 Anders Hjälm
1993 Staffan Greisz
1994 Håkan Wolff
1995 Bo-Erik Ahlbäck
1996 Team Pettersson/Gyllner
1997 Josefine Lindell
1998 Janne Forsman
1999 Leif Johansson
2000 Team Lindell (Matador)
2001 Henrik Pettersson
2002 Team Lidbäck
2003 Team Matador
2004 Team Matador
2005 Jakob Skans

Långdistansen

Lys-klassen
Cobras pokal, instiftat av Bo Blomberg, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1990 – vinnare Pelle Pettersson
Senaste vinnaren/innehavaren – 2000 Stig Söderlund 

14-timmars

Lys-klassen
Väggklocka i trä, skänkt av Staffan Borg, ständigt vandrande
1976 Janne Forsman
1977 Mats Lindell
1978 Per-Erik Larsson
1979 Lars Elfström
1980 Mats Lindell
1981 Håkan Axelsson
1982 Mats Pettersson
1983 Anders Hjälm
1984 Bo Elmquist
1985 Håkan Axelsson
1986 Eric Nirs
1987 Kalle Ivarez
1988 Bo-Erik Ahlbäck
1989 Bo-Erik Ahlbäck
1990 Bo-Erik Ahlbäck
1991 Lars Elfström
1992 Anders Danielsson
1993 Anders Hjälm
1994 Staffan Greisz
1995 Staffan Greisz
1996 Team Pettersson/Gyllner
1997 Team Viola
1998 Lag Wolff
1999 Rune Bergqvist
2000 Team Rehnberg

McDonald´s Cup  –  KM  Jollar

Optimistjolle
Tornedalsmasens Hederspris, skinn, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1971 – vinnare Mikael Olsson
Senaste vinnaren/innehavaren – 2004 Linus Forsman

E-jolle
Kanna, Ständigt vandrande
Första registrerade regattan 19xx
Senaste vinnaren/innehavaren – 2005 Jakob Skans 

Sammanlagt under säsongen

Övriga klubbseglingar

Optimistjolle
Ellens Potte, trästop, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 1971 – vinnare Michael Malmhed
Senaste vinnaren/innehavaren – 2005 Linda Bertholdsson

E-jolle
Arne Åsbergs lampa, ständigt vandrande
Första registrerade regattan 19xx
Senaste vinnaren/innehavaren – 2004 Jakob Skans