Ordförandelängd

1891-08-23     RSS bildas och tillsätter en interimsstyrelse bestående av jägmästare
W. Fellenius, ing. P. Valler och redaktör Hj. Sjöstrand.
Sysslomannen J.H. Lindgren blir sällskapets första sekreterare. Vem som
blir den första ordföranden finns ej dokumenterat.

1923-07-29   RSS återbildas, Postmästare Axel Häggbom väljs till ordförande.
1923 – 1928  Axel Häggbom (postmästare)
1929 – 1934  Carl Fredrik Carlström (tillskärare)
1935 – 1936  K Karlsson
1937 – 1940  Sven Ek
1941 – 1942  Rolf Holmgren
1943 – 1946  Axel Andersson
1947 – 1948  Olov (Olle) Dahlgren (Radiohandlare och revyartist)
1949 – 1956  Eric Häll (sporthandlare)
1957 – 1966  Birger Johansson (avlider sommaren -66, drunkning på Runn)
1966 – 1967  Sven Lindell (VVS-grossist)
1968 – 1972  Birger Gröndahl (psykiater)
1973 – 1978  Thord Elfström (försäkringstjm)
1979 – 1981  Mats Lindell
1981 – 1982  Bo Ahlbäck
1983 – 1988  Thord Elfström
1989 – 1992  Stefan Skans
1993 – 1994  Håkan Kellner
1995 – 2003  Mikael Lindell
2004 – 2006  Hans Carlsson
2007 – 2011  Maria Rolander
2012             Johan Stjärnqvist
2013 – 2017  Claes Petersén
2018 – 2021  Mikael Lindell
2022 –           Maria Brixemo