Hamnkranen

För att kunna utnyttja vår hamnkran måste din båt stå på vagn. Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare och du ska ha ett uppdragsavtal. Kallelse till gemensam sjösättning och upptagning skickas via epost och publiceras på hemsidan.