Hamnkranarna

För att kunna utnyttja vår hamnkran måste din båt stå på vagn. Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare och du ska ha ett uppdragsavtal. Kallelse till gemensam sjösättning och upptagning publiceras på hemsidan.

Lilla kranen vid jollebryggan är avsedd för 2.4:or och för lyft av rörelsehindrade personer i båtar. För att köra kranen krävs RSS-nyckel (till materialboden).