RSS organisation

Ordförande
Micke Lindell, 070 611 49 51 , ordforande@russ.se

Sekreterare
Maria Brixemo, 070-216 81 59, sekreterare@russ.se

Kassör
Gunilla Ekberg, 023-16288, kassor@russ.se

Jollesektionen
Stefan Cassel,070-130 48 08jolle@russ.se

Anders Granbom, 023-121 74

Tävlingssektionen
Micke Lindell, 070 611 49 51, tavling@russ.se

Hamn- & Materialsektionen
Pär Olsson, 070-553 35 05, hamn-mtrl@russ.se

Festkommitté
Vakant

Information
Gerard Moroney, 070-284 64 18, info@russ.se

Nyckel till våra anläggningar
Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att kvittera ut
hos  Paul Keenan,070 279 38 05 eller 010 730 97 79.  Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift om 150 kr.
Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln.
Nyckel kräver medlemskap i RSS

Issektion
Vakant

Adress: Runns Segelsällskap, Box 1091, 791 10 Falun, Sverige (Sweden)
Besöksadress, hamn och klubbhus: Strandvägen 58, Hälsinggården och St Melpad

www.russ.se
info@russ.se
bg 5225 – 0040
Swish 123 471 38 48