RSS organisation

Ordförande
Micke Lindell, 070 611 49 51 , ordforande@russ.se

Sekreterare
Maria Brixemo, 070-216 81 59, sekreterare@russ.se

Kassör
Gunilla Ekberg, 023-16288, kassor@russ.se

Jollesektionen
Stefan Cassel, 070-130 48 08jolle@russ.se

Anders Granbom, 023-121 74

Tävlingssektionen
Micke Lindell, 070 611 49 51, tavling@russ.se

Hamn- & Materialsektionen
Pär Olsson, 070-553 35 05, hamn-mtrl@russ.se

Festkommitté
Vakant

Information
Gerard Moroney, 070-284 64 18, info@russ.se

Nyckel till våra anläggningar
Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att kvittera ut
hos  Paul Keenan, 070-264 16 78. Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift om 150 kr.
Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln.
Nyckel kräver medlemskap i RSS

Issektion
Vakant

Adress: Runns Segelsällskap, Box 1091, 791 10 Falun, Sverige (Sweden)
Besöksadress, hamn och klubbhus: Strandvägen 58, Hälsinggården och St Melpad

www.russ.se
info@russ.se
bg 5225 – 0040
Swish 123 471 38 48