RSS organisation och adress

Ordförande
Maria Brixemo, 070 216 81 59, ordforande@russ.se

Sekreterare
Anki Brinck, 070 676 33 03, sekreterare@russ.se

Kassör
Torsten Bergh, 070 587 52 66, kassor@russ.se

Utbildningssektionen
Jakob Falkerby, 070 345 13 16, utbildning@russ.se

Träningssektionen
Stefan Cassel, 070 130 48 08, traning@russ.se
Hela sektionen

Tävlingssektionen
Mikael Lindell, 070 611 49 51, tavling@russ.se
Hela sektionen

Hamn- & Materialsektionen
Lars-Göran Ljungquist, 070 792 23 63, hamn-mtrl@russ.se
Hela sektionen

Melpadsektionen
Bosse Brinck, 076 115 65 59 , melpad@russ.se
Hela sektionen

Issektionen
Csilla Gal, 070 299 46 79  is@russ.se
Hela sektionen

IT-sektionen
Gerard Moroney, 070 284 64 18, it@russ.se
Hela sektionen

Festkommitté
Kristina Lid, Feri Yeganeh, Hossein Abrizeh

Representant i Runns Båtförbund
Ola Hedlund, 073-091 01 46

Valberedning
Vakant

Rapportera fel eller incidenter avseende klubbens utrustning och/eller fastigheter/anläggningar
avvikelse@russ.se

Nyckel till våra anläggningar
Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att hämta hos Micke Lindell, 0706114951. Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift som du betalar i förskott i RSS-butiken. Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln. Nyckel kräver medlemskap i RSS

Post- och besöksadress: Runns Segelsällskap, Strandvägen 58, 791 43 Falun
info@russ.se
bg 5225 – 0040
Org.nr: 883201-1913

One Response to "RSS organisation och adress"