RSS organisation och adress

Ordförande
Maria Brixemo, 070 216 81 59, ordforande@russ.se

Sekreterare
Anki Brinck, 070 676 33 03, sekreterare@russ.se

Kassör
Gunilla Dahlström Ekberg, 073 070 08 45, kassor@russ.se

Utbildningssektionen
Jakob Falkerby, 070 345 13 16, utbildning@russ.se

Tävlings- & träningssektionen
Robin Sundberg, 070 251 18 48, tavling@russ.se
Hela sektionen

Hamn- & Materialsektionen
Lena Wallmark, 072 201 55 52, hamn-mtrl@russ.se
Hela sektionen

Melpadsektionen
Bosse Brinck, 076 115 65 59, melpad@russ.se
Hela sektionen

Issektionen
Christer Ljungqvist, 070 642 07 69, is@russ.se
Hela sektionen

IT-sektionen
Gerard Moroney, 070 284 64 18, it@russ.se
Hela sektionen

Revisorer
Mats Olsson
Lars Robertsson
Lars Nordahl, suppleant

Festkommitté
Kristina Lid, Anna Rosendahl, Lotta Gerdén, Mattias Kempff

Representant i Runns Båtförbund
Ola Hedlund, 073-091 01 46

Valberedning
Elsa Wolff, sammankallande
Lars Robertsson

Rapportera fel eller incidenter avseende klubbens utrustning och/eller fastigheter/anläggningar
avvikelse@russ.se

Nyckel till våra anläggningar
Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att hämta hos Micke Lindell, 0706114951. Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift som du betalar i förskott i RSS-butiken. Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln. Nyckel kräver medlemskap i RSS

Post- och besöksadress: Runns Segelsällskap, Strandvägen 58, 791 43 Falun
info@russ.se
bg 5225 – 0040
Org.nr: 883201-1913

En tanke kring ”RSS organisation och adress

  1. Pingback: Årsmötet 2022 | RSS

Kommentarer är stängda.