RSS organisation och adress

Ordförande
Mikael Lindell, 070 611 49 51, ordforande@russ.se

Sekreterare
Anki Brinck, 070 676 33 03, sekreterare@russ.se

Kassör
Torsten Bergh, 070 587 52 66, kassor@russ.se

Jollesektionen
Jakob Falkerby, 070 345 13 16jolle@russ.se
Hela sektionen

Tävlingssektionen
Stefan Skans, 070 020 41 45, tavling@russ.se
Hela sektionen

Hamn- & Materialsektionen
Lars-Göran Ljungquist, 070 792 23 63, hamn-mtrl@russ.se
Hela sektionen

Melpadsektionen
Bosse Brinck, 076 115 65 59 , melpad@russ.se
Hela sektionen

Issektionen
Csilla Gal, 070-299 46 79  is@russ.se
Hela sektionen

IT-sektionen
Gerard Moroney, 070-284 64 18, it@russ.se
Hela sektionen

Festkommitté
Kristina Lid, Feri Yeganeh, Hossein Abrizeh

Valberedning
Stefan Cassel, 070 130 48 08
Gunilla Dahlström Ekberg, 073 070 08 45

Nyckel till våra anläggningar
Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att kvittera ut hos
Micke Lindell, 070-611 49 51. Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift om 150 kr. Du kan även betala det i förskott i RSS-butiken. Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln.
Nyckel kräver medlemskap i RSS

Post- och besöksadress: Runns Segelsällskap, Strandvägen 58, 791 43 Falun
info@russ.se
bg 5225 – 0040
Org.nr: 883201-1913