RSS organisation och adress

Ordförande
Mikael Lindell, 070 611 49 51, ordforande@russ.se

Sekreterare
Anki Brinck, 070 676 33 03, sekreterare@russ.se

Kassör
Torsten Bergh, 070 587 52 66, kassor@russ.se

Jollesektionen
Jakob Falkerby, 070 345 13 16jolle@russ.se

Tävlingssektionen
Stefan Skans, 070 020 41 45, tavling@russ.se

Hamn- & Materialsektionen
Vakant

Melpadsektionen
Bosse Brinck, 076 115 65 59 , melpad@russ.se

Issektionen
Sverre Wide, 070 555 37 56, is@russ.se

Infosektionen
Gerard Moroney, 070-284 64 18, info@russ.se

Festkommitté
Annika Lindell, Kristina Lid, Feri Yeganeh, Hossein Abrizeh

Nyckel till våra anläggningar
Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att kvittera ut hos
Micke Lindell, 070-611 49 51. Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift om 150 kr. Du kan även betala det i förskott i RSS-butiken. Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln.
Nyckel kräver medlemskap i RSS

Adress: Runns Segelsällskap, Box 1091, 791 10 Falun
Besöksadress, hamn och klubbhus: Strandvägen 58, Hälsinggården och St Melpad

info@russ.se
bg 5225 – 0040
Org.nr: 883201-1913