IT-sektionen

Gerard Moroney, 070-284 64 18, it@russ.se
Gustav Franklin, 072 231 92 97