IT-sektionen

Sammankallande, Gerard Moroney, 070-284 64 18, it@russ.se
Gustav Franklin, 072-231 92 97
Mikael Lindell, 070-611 49 51