Bryggor

Klubbens sekreterare Anki Brinck administrerar kontrakten för uthyrning och försäljning av nyttjanderätter av bryggplatser för samtliga bryggor. 070-67633303, sekreterare@russ.se

All försäljning och kontraktsskrivning ska göras i samarbete med Anki eftersom klubben (RSS) tecknar ett nytt nyttjanderättsavtal med nya köparen. Innan försäljning måste säljaren, eftersom klubben har förköpsrätt, ovillkorligen kontakta ansvarig (Anki). I annat fall förbehåller sig RSS rätten att inte teckna något nytt nyttjandeavtal med nya köparen – vilket innebär att affären ogiltigförklaras och köpet går tillbaka.  Anki ska även kontaktas vid andrahandsuthyrning eftersom klubben ska godkänna den uthyrningen. Kontraktsmall för andrahandsuthyrning hittar du här: Avtalsmallar

En nyhet fr o m 2019 är att årsmötet 2018 beslutade att inrätta nyanskaffningsfonder för flyt- resp pirbryggan. Det innebär att nyttjanderättsinnehavarna erlägger en årlig avgift om 500 kr per plats och att klubben skjuter till samma belopp. På så sätt säkrar vi att pengarna finns fonderade när bryggorna ska ersättas, om ca 10 år. Avgiften ska erläggas utan anmodan senast den 31 maj.

Kontaktpersoner för kölistor, platstilldelning, arbetsinsatser och övriga praktiska frågor för resp brygga hittar du här: