Avgifter och rutiner

Avgifter
Ett lyft med hamnkranen kostar 200 kr (årsmötet 2013).
Vid upptagning skall lyftavgiften och avgift för ev. vinteruppläggning 1 500 kr betalas in i förväg på klubbens bankgiro 5225-0040. Skriv lyft eller upptagning på betalningen. Även vid sjösättning ska avgiften för lyftet betalas in i förväg.

För båtar som ligger kvar på hamnplanen över sommaren tas en avgift om 2000 kr/sommar. Båtar får ligga på land max två somrar i rad. Därefter skall båten flyttas från området, om det inte görs höjs avgiften till 4000 kr/sommar.

Årsavgift för uppställning av Jollar och katamaraner på gräsmattan i hamnen är 480 kr (vårmötet 2017). I priset ingår även vinterförvaring i skjulet i mån av plats. Avgiften kan betalas med RUSS-pund. Juniorer är undantagna från avgiften.

Från uppläggningsavgiften kan du dra av värdet på ev. inarbetade arbetstimmar. Ta med lappen (=Russpund 2018) som intygar det. Se RSS-pund info för 2018. Arbetstimmar och RUSS-pund

Anmälan om lyft ska vara ansvarig för uppläggning och upptagning tillhanda på mejl senast en vecka innan upptagningen. 2017 är det Lotta Gerdén som är ansvarig.

Tider och datum står i kalendariet på RSS webbsida.

Ange ditt namn, båttyp och telefonnummer i anmälan. Vid upptagning anger du även om du vill ha vinterförvaring i hamnen. (Båtarna lyfts i den ordning de placeras för vinterförvaring. Tid för lyft beror på din båts placering.)

Kontrollera
Kontrollera även att hjul inte rostat fast etc. Se även Båtuppställning

Övrigt
Lyft vid andra tidpunkter med fasta kranen än den genom klubben bestämda sjösättningen resp. Upptagningen kostar 400 kr varav 200 kr till klubben och 200 kr till den utbildade lyftansvarige (årsmötet 2013). Båtägaren som lyfter skall se till att betalningen kommer klubbens kassör tillhanda.

Ingen upptagning med mobilkran erbjuds. (årsmötet 2013)

Inbjudna deltagare i tävlingar ska inte betala (årsmötet 2010).

Villkor för att få lyft med fasta hamnkranen
• Medlem i RSS (beror på försäkringsvillkoren).
• Betalt medlemsavgift.
• Ta med och visa upp papperskvitto på betald medlems- sjösättnings-/upptagnings- och ev. uppläggningsavgift i samband med lyftet.
• För att kunna utnyttja kranen måste din båt stå på vagn.
• Båtägaren ska ha försäkring som täcker lyft- och uppläggningsskada.
• Ett uppdragsavtal för lyft med kranen.
Villkor för att få köra fasta hamnkranen
• Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare.