Avgifter och rutiner för lyft och uppställning

Avgifter för kölbåtar, jollar och katamaraner
Ett lyft med hamnkranen kostar 300 kr på de gemensamma dagarna för sjösättning och upptagning. Enskilda lyft på andra dagar kostar 700 kr. Anmälan om lyft ska vara ansvarig för sjösättning, upptagning och uppläggning tillhanda enligt den info som skickas ut via email. 2024 är det Maria Brixemo som är ansvarig. Tider och datum står i kalendariet på RSS webbsida och i utskickad info.

Vid sjösättning/upptagning av kölbåt ska lyftavgiften och avgift för ev. vinteruppläggning 1500 kr betalas via klubbens webbshop (RSS-Butiken). Om har RUSS-pund att betala/delbetala med kommer den summan omgående att återbetalas via Swish när du uppvisar din blankett för kassören. Se RUSS-pund info. Arbetstimmar och RUSS-pund

För kölbåtar som ligger kvar på hamnplanen över sommaren (fr o m den 16 juni) tas en avgift om 2000 kr/sommar. Båtar får ligga på land max två somrar i rad. Därefter skall båten flyttas från området, och om det inte görs höjs avgiften till 4000 kr/sommar (totalt dock max tre somrar).

Årsavgift för uppställning av jollar och katamaraner på gräsmattan i hamnen är 480 kr. I priset ingår även vinterförvaring i skjulet i mån av plats. Avgiften erläggs via Butiken och kan betalas/delbetalas med RUSS-pund. Juniorer är undantagna från avgiften. Båtar/katamaraner måste stå på vagn så att de enkelt kan flyttas vid gräsklippning.

Kontrollera
Kontrollera även att hjul inte rostat fast etc. Se även Båtuppställning

Övrigt
Lyft vid andra tidpunkter med fasta kranen än den genom klubben bestämda sjösättningen resp upptagningen kostar 700 kr. Lyftet köps via klubbens webbshop (RSS-Butiken)

Ingen upptagning med mobilkran erbjuds.

Inbjudna deltagare i tävlingar ska inte betala lyftavgift.

Villkor för att få lyft med fasta hamnkranen
• Betald medlemsavgift i RSS (krav i försäkringsvillkoren).
• Ta med och visa vid anmodan upp orderbekräftelse på betald sjösättnings-/upptagnings- och ev. uppläggningsavgift i samband med lyftet.
• För att kunna utnyttja kranen måste din båt stå på vagn.
• Båtägaren ska ha försäkring som täcker lyft- och uppläggningsskada.
• Ett uppdragsavtal för lyft med kranen ska vara tecknat.

Villkor för att få köra fasta hamnkranen
• Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare.