Avgifter och rutiner för lyft och uppställning

Avgifter
Ett lyft med hamnkranen kostar 200 kr på de gemensamma dagarna för sjösättning och upptagning. Enskilda lyft på andra dagar kostar 600 kr.

Anmälan om lyft ska vara ansvarig för sjösättning, upptagning och uppläggning tillhanda enligt den info som skickas ut via email. 2019 är det Lotta Gerdén som är ansvarig.

Tider och datum står i kalendariet på RSS webbsida och i utskickad info.

Vid sjösättning/upptagning skall lyftavgiften och avgift för ev. vinteruppläggning 1 500 kr betalas via klubbens webbshop (Butiken) eller betalas in i förväg på klubbens bankgiro 5225-0040. Skriv lyft eller upptagning på betalningen.

För båtar som ligger kvar på hamnplanen över sommaren tas en avgift om 2000 kr/sommar. Båtar får ligga på land max två somrar i rad. Därefter skall båten flyttas från området, om det inte görs höjs avgiften till 4000 kr/sommar.

Årsavgift för uppställning av Jollar och katamaraner på gräsmattan i hamnen är 480 kr. I priset ingår även vinterförvaring i skjulet i mån av plats. Avgiften kan betalas med RUSS-pund. Juniorer är undantagna från avgiften.

Från uppläggningsavgiften kan du dra av värdet på ev. inarbetade arbetstimmar. Ta med lappen (Russpund 2019) som intygar det. Se RSS-pund info för 2019. Arbetstimmar och RUSS-pund

Kontrollera
Kontrollera även att hjul inte rostat fast etc. Se även Båtuppställning

Övrigt
Lyft vid andra tidpunkter med fasta kranen än den genom klubben bestämda sjösättningen resp upptagningen kostar 600 kr. Lyftet köps via klubbens webbshop eller betalas i förväg till klubbens bankgiro.

Ingen upptagning med mobilkran erbjuds.

Inbjudna deltagare i tävlingar ska inte betala lyftavgift.

Villkor för att få lyft med fasta hamnkranen
• Betald medlemsavgift i RSS (beror på försäkringsvillkoren).
• Ta med och visa upp orderbekräftelse/kvitto på betald sjösättnings-/upptagnings- och ev. uppläggningsavgift i samband med lyftet.
• För att kunna utnyttja kranen måste din båt stå på vagn.
• Båtägaren ska ha försäkring som täcker lyft- och uppläggningsskada.
• Ett uppdragsavtal för lyft med kranen ska vara tecknat.

Villkor för att få köra fasta hamnkranen
• Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare.