Låna klubbens segelbåtar

Optimistjollar och RS Fevor

Alla som har genomgått seglarskolan har möjlighet att utan kostnad använda klubbens 13 optimistjollar och 3 RS Fevor. Du behöver nyckel till jolleboden och ska veta hur båtarna riggas. Har du frågor kontaktar du någon i Jollesektionen.

RSS kölbåtar. Två C55’or och en Samba

I klubben finns två C55 (kölbåtar) avsedda för en besättning om 2-3 personer. Det finns också en Samba, som är lite enklare. Dessa kan nyttjas av medlemmar för utflykt, träning eller tävling utan kostnad. Man bokar dem genom att skriva upp sig på en lista i jolleboden.