Låna klubbens segelbåtar och isjakter

Optimistjollar och RS Fevor

Alla som har genomgått seglarskolan har möjlighet att utan kostnad använda klubbens 13 optimistjollar och 4 RS Fevor. Du behöver nyckel till jolleboden och ska veta hur båtarna riggas. Har du frågor kontaktar du någon i Tränings- eller Utbildningssektionen.

RSS kölbåtar. Två C55’or

I klubben finns två C55’or (kölbåtar) avsedda för en besättning om 2-3 personer. Dessa kan nyttjas av medlemmar för utflykt, träning eller tävling utan kostnad. Man bokar via den här länken

Observera att du måste skapa ett konto och logga in för att kunna boka båtarna.