Låna klubbens segelbåtar

Optimistjollar och RS Fevor

Alla som har genomgått seglarskolan har möjlighet att utan kostnad använda klubbens 15 optimistjollar och 3 RS Fevor. Du behöver nyckel till jolleboden och ska veta hur båtarna riggas. Har du frågor kontaktar du någon i Jollesektionen.

RSS kölbåtar. 606’or, C55 och Samban

I klubben finns två  Monark 606’or och en C55, kölbåtar avsedd för en besättning om 2-3 personer. Det finns också en Samba, som är lite enklare. Dessa kan nyttjas av medlemmar för utflykt, träning eller tävling utan kostnad. Man bokar dem genom att skriva upp sig på en lista i jolleboden.