Låna klubbens segelbåtar och isjakter

Optimistjollar och RS Fevor

Alla som har genomgått seglarskolan har möjlighet att utan kostnad använda klubbens 13 optimistjollar och 4 RS Fevor. Du behöver nyckel till jolleboden och ska veta hur båtarna riggas. Har du frågor kontaktar du någon i Tränings- eller Utbildningssektionen.

RSS kölbåtar. Två C55’or

I klubben finns två C55’or (kölbåtar) avsedda för en besättning om 2-3 personer. Dessa kan nyttjas av medlemmar för utflykt, träning eller tävling utan kostnad. Man bokar via den här länken