Båtuppställning

avgifter och rutiner

Vintersäsong

Vill du ha vinterförvaring av din segelbåt i hamnen köper du det i klubbens webbshop RSS-Butiken. Ange ditt namn, båttyp och telefonnummer. Priset för vinterförvaring är 1 500 kr. Om du arbetar i klubben kan du samla RUSS-pund som motsvarar max 1 500 kr/familj och år som kan användas bl a till att betala för vinterförvaring.

Ansvarig för upptagning och uppställning 2019 är
Lotta Gerden (076-2079634), lottagerden@yahoo.se
(se även organisationsplan för Hamn och Material)

Villkor

  • Båtägaren ska vara medlem i klubben
  • Dragkärra eller vagga ska vara märkt med namn och ett telefonnummer där ägaren kan nås vid behov av flytt el. dyl.
  • Båten ställs på anvisad plats.
  • 1 500 kr per säsong. Avgiften fastställs av årsmötet året innan.

Sommarsäsong

Sommarsäsongen inleds efter sjösättningen och avslutas vid båtupptagningen. Avgiften för sommarsäsongen ska vara betald senast 15 juni. Kontakta ansvarig för uppställningen, visa orderbekräftelsen du fått från RSS-Butiken och flytta båten till anvisad plats. Båten får stå på hamnplan max 2 år i rad (enl årsmötesbeslut 2013).

Villkor

  • Båtägaren ska vara medlem i klubben
  • Dragkärra eller vagga ska vara märkt med namn och ett telefonnummer där ägaren kan nås vid behov av flytt o.dyl.
  • Båten ställs på anvisad plats.
  • Sommaruppställning max 2 somrar i rad.
  • Avgift 2000 kr.  Avgiften fastställs av årsmötet året innan.