Båtuppställning

avgifter och rutiner

uppdaterad 2014 02 04

Vintersäsong

Vill du ha vinterförvaring av din segelbåt i hamnen mailar (eller skriver) du till ansvarig för upptagning. Ange ditt namn, båttyp och telefonnummer. Priset för vinterförvaring är 1 500 kr. Om du arbetar i klubben kan du samla RSS-pund (Russpund) som motsvarar max 1 500 kr/familj och år som kan användas bl a till att betala för vinterförvaring.
Ansvarig för upptagning och uppställning 2018 är:
Lotta Gerden (076-2079634), lottagerden@yahoo.se
(se även organisationsplan för Hamn och Material)

Villkor

  • Båtägaren ska vara medlem i klubben
  • Dragkärra eller vagga ska vara märkt med namn och ett telefonnummer där ägaren kan nås vid behov av flytt el. dyl.
  • Båten ställs på anvisad plats.
  • 1 500 kr per säsong. Avgiften fastställs av årsmötet året innan.

Sommarsäsong

Sommarsäsongen inleds efter sjösättningen och avslutas vid båtupptagningen. Avgiften för sommarsäsongen betalas in på klubbens konto 5225-0040 senast 15 juni. Kontakta ansvarig för uppställningen, lämna kvittot och flytta båten till anvisad plats. Båten får stå på hamnplan max 2 år i rad (årsmötet 2013).

Villkor

  • Båtägaren ska vara medlem i klubben
  • Dragkärra eller vagga ska vara märkt med namn och ett telefonnummer där ägaren kan nås vid behov av flytt o.dyl.
  • Båten ställs på anvisad plats.
  • Sommaruppställning max 2 somrar i rad.
  • Hyra 2000 kr. (årsmötet 2013). Avgiften fastställs av årsmötet året innan.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.