Melpadsektionen

Bosse Brinck, sammankallande, 076 115 65 59 , melpad@russ.se
Håkan Wolf, 070 512 32 16
Anna Rosendahl
Maria Brixemo
Jan Svedmyr
Lars Erisson
Leif Vall
Bosse Sjöberg, 070 623 36 14