Melpadsektionen

Bosse Brinck, sammankallande, 076 115 65 59 , melpad@russ.se
Håkan Wolff
Maria Brixemo
Jan Svedmyr
Lars Eriksson
Leif Vall
Bosse Sjöberg
Linda Nääs
Anna Rosendahl