Tävlingssektionen

Mikael Lindell, sammankallande, 070 611 49 51, tavling@russ.se
Stefan Skans, 070 020 41 45
Csilla Gal, 070 299 46 79
Kalle Ljungberg, 070 594 01 74