Tävlings- & träningssektionen

Robin Sundberg, sammankallande, 070 251 18 48, tavling@russ.se
Stefan Skans, 070 020 41 45
Micke Lindell, 070 611 49 51
Kalle Ljungberg, 070 594 01 74
Stefan Enerud, 070 541 50 55