Tävlingssektionen

Stefan Skans, sammankallande, 070 020 41 45, tavling@russ.se
Csilla Gal, 070 299 46 79
Kalle Ljungberg, 070 594 01 74