RSS Upptagning

Nerladdningsbar fil med datum och information läggs ut senare.

  • avgifter och rutinerVi lyfter inga båtar som inte har kvittot på betalningen med sig och/eller inte är medlemmar
  • Det är båtägarens ansvar att ha båten försäkrad för lyft och uppläggningsskada. (uppdragsavtal för kran)
  • Lyft 200:-
  • Uppläggning 1500:-

(Avgår eventuella inarbetade timmar 12,5 x 120: – på uppläggningsavgiften, glöm inte att ta med lappen med arbetstimmar RSS pund.)

Betalas i förväg på klubbens BG 5225-0040
medtag papperskvitto.

Datum för båtar som ej skall ligga i hamnen –  annonseras senare
Datum för båtar som skall ligga i hamnen –  annonseras senare

Anmälan per mail till Lotta Gerden, lottagerden@yahoo.se

  • Namn
  • Båttyp
  • Telefon

Märk din vagn tydligt med Namn, Båttyp och telefon innan upptagningen.
Du  har möjlighet att köpa en bra märkning vid sjösättningen i år.
Kontrollera även att hjul inte rostat fast etc. 

This entry was posted in Avgifter och rutiner and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.