Mastskjulsrenovering

Nu har etapp tre av fyra genomförts av mastskjulets renovering av grunden till alla takstolar/väggsegment. Som vanligt (!?) kämpade ”pensionärerna” med spadar och domkrafter med lysande resultat. Nu återstår endast två sektioner och det är dom två på vardera sidan av ”kajakgaraget”. Den etappen planeras till vårvintern 2024. Vi vill med detta då uppmana alla som har kajaker förvarade där över vintern att hitta annan plats för sin kajak på vårvintern ty de måste bort för att komma åt att göra detta arbete. Tack på förhand!