Dalviks Race 2023

Årets Dalviks Race har genomförts. Då vindförhållandena var svaga beslutades det på rorsmansmötet att köra ett avkortat race där ”vändningsmärket” placerades strax söder om Jungfrugrundet. Jaktstarten räknades om för detta och första start gick 11:00:00 och sista 12:28:33. Bedömd målgång var 14:13:19 och första båt kom i mål 14:06:20 och sista båt 14:35:31.

Först i mål var Greg Simmons med sin snabba katamaran F18 (SRS 1,310!). Tvåa kom Christer Ljungqvist med sin trimaran och på tredjeplats Robin Sundberg med sin katamaran!” Dvs alla flerskrovsbåtar på pallen!

Tack för segeltävling-sässongen där vi genofört fem av sju klubbregattor (två kopparhinkar uteblev) med bra deltagande (6-11 deltagare). ”Kronan på verket” för tävlingssektionen var det SM som vi arrangerade för Nyptunkryssarna! Nog har vi gjort rätt för oss vad gäller ”att främja segelsporten på Runn”. Hurra för Runns Segelsällskap och tack för att vi alla får medverka till denna glädje!

Stefan Skans