RUSS-pund, hur fungerar det?

avgifter och rutiner

Allt arbete för klubben ger pund, dock inte arbete under båtupptagning/sjösättning.
För punden kan man: hyra klubbhuset och klubbstugan på Melpad, betala båtuppställning under vinter och sommar, betala seglarskola för juniorer.

RUSS-pundens värde och användningsområde bestäms av styrelsen. 1 timmes arbete är värt 120 kr och du kan arbeta ihop max 12,5 timmar vilket sammanlagt är värt 1 500 kr per familj. RUSS-punden gäller bara under det år de arbetas in. För att gälla ska de skrivas på i samband med att arbetet utförs och av den som anordnar aktiviteten, eller någon i styrelsen.

Att utnyttja värdet av intjänade RUSS-pund

Med RUSS-pund kan du betala hela eller en del av t ex din båtuppläggningsavgift. Det går till så att du får en påskrift på RUSS-pundet av ansvarig för aktiviteten du deltagit i, eller av någon i styrelsen, men som sagt det ska helst ske i samband med att arbetet utförs.
Du köper sedan båtupplägg, seglarskola eller hyra av klubbhus eller Melpad, vilket det nu är som du önskar ”köpa” av klubben, i vår webbshop RSS-Butiken. 
Du räknar samman dina timmar och anger antal och värde på kortet i rutan ”sammanställning” och sen visar du upp din RUSS-pundsblankett för kassören, enklast genom att fota eller skanna den och maila till kassor@russ.se. Då görs omedelbart en återbetalning till samma Swishnummer som du använt vid köpet.