Avgifter och rutiner vid sjösättning, båtupptagning och vinteruppläggning

avgifter och rutiner

Avgifter

Ett lyft med hamnkranen på gemensam dag kostar 200 kr.
Vid upptagning skall lyftavgiften och avgift för ev. vinteruppläggning 1 500 kr betalas i förväg via köp i klubbens webbshop RSS-Butiken. Även vid sjösättning ska avgiften för lyftet betalas in i förväg, på samma sätt.

Anmälan

Anmälan om lyft ska vara ansvarig för uppläggning och upptagning tillhanda på mail enligt utskickad info. 2019 är det Lotta Gerden (076-2079634) som är ansvarig. lottagerden@yahoo.se Tider och datum står i kalendariet på RSS webbsida och skickas ut via mail.

Ange ditt namn, båttyp och telefonnummer i anmälan.

Kontrollera

Kontrollera även att hjul inte rostat fast etc.

Övrigt

Lyft vid andra tidpunkter med fasta kranen än den genom klubben bestämda sjösättningen resp. upptagningen kostar 600 kr vilket betalas via webbshopen.
Ingen upptagning med mobilkran erbjuds.
Inbjudna deltagare i tävlingar ska inte betala.

Villkor för att få lyft med fasta hamnkranen

 • Medlem i RSS (krav i försäkringsvillkoren).
 • Betald medlemsavgift.
 • Ta med och visa vid anmodan upp bekräftelse på betald sjösättnings-/upptagnings- och ev. uppläggningsavgift i samband med lyftet.
 • För att kunna utnyttja kranen måste din båt stå på vagn.
 • Båtägaren ska ha försäkring som täcker lyft- och uppläggningsskada.
 • Ett uppdragsavtal för lyft med kranen ska vara påskrivet.

Villkor för att få köra fasta hamnkranen

 • Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare.
Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Vatten och sopor

Vatten

Inkommande kommunalt vatten är försett med en automatik som gör att vattnet stängs av 30 min efter att huset blivit tomt. Sensorer i kök, toaletter och duschutrymmen aktiverar vattnet vid rörelse.

En ventil med blått vred under diskbänken, stänger av och på vattnet till diskmaskinen. Den ska stängas efter användning.

Sopor

Vi har tunna för brännbart och endast sommartömning, från 1 juni – slutet av augusti (början av september).
Ta därför gärna med dig soporna hem. Behöver soptunnan ändå tömmas, ställ fram den vid vår infart, med grönt märke där det står JA vänd utåt mot vägen. Den töms torsdag morgon udda veckor. OBS! Är tunnan så full att locket inte är stängt, töms inte tunnan.
Dra upp den till klubbhusets ingång dessemellan.
.

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

RSS Upptagning

Nerladdningsbar fil med datum och information läggs ut senare.

 • avgifter och rutinerVi lyfter inga båtar som inte har kvittot på betalningen med sig och/eller inte är medlemmar
 • Det är båtägarens ansvar att ha båten försäkrad för lyft och uppläggningsskada. (uppdragsavtal för kran)
 • Lyft 200:-
 • Uppläggning 1500:-

Continue reading

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

STÄDNING KLUBBHUSET

Du kan ladda ner en wordfil på städinstruktionerna här. Städinstruktioner till klubbhuset  och här är en pdf. Städinstruktioner till klubbhuset

avgifter och rutiner

Du som hyr klubbhuset eller ansvarar för en aktivitet – för allas trivsel och för att klubbhuset ska vara väl och länge. Lämna det snyggare än när du kom. Continue reading

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , | 2 Comments

Russpund

avgifter och rutinerDu kan ladda ner russpundet som en pdf fil här.
Russpund 2017

Russpundet ligger utskrivna nere i klubbhusets hall också.

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , , , | Leave a comment