Kappseglingsteori

På tisdagskvällen 4 juni höll Micke Lindell fortsättningsutbildning i kappsegling. Första kursen hade vi den 25/4. Vi fick lära oss mycket intressant kring SRS-tal, starttaktik, startsignaler och flaggor, kryss, rundning av märke, kappseglingsbanor, kappseglingsregler, läns och målgång. Det blev en mycket uppskattad kurs för de omkring 10 intresserade åhörarna som började genomgången med smörgås och kaffe. Nu är motivationen hög och tröskeln lägre för att delta i sommarens regattor och serietävlingar.

Passa på att anmäla dig till Lindgrens kanna den 15/6!

Vi är säkra på att alla under sommaren kommer att ha stor nytta av allt Micke lärde ut och därmed vara extra uppmärksamma på egna val av taktik. Vi tror det skulle vara intressant att träffas i början av hösten och dela erfarenheter kring hur vi tänkte/gjorde och hur det blev. Vi kommer därför att ordna en kväll med fokus på erfarenhetsutbyte från sommarens kappseglingar där Micke kommer att ge tips om hur vi kan göra ännu smartare taktiska val nästa år. Och självklart blir teorikvällar med Micke något som återkommer även nästa vår.