Kurs för Förarbevis

I helgen 13-14 april har 12 deltagare från både RSS, Staberg och Falu Båtklubb deltagit i den av oss anordnade kursen. Kursen är en av många aktiviteter som vi ordnar som följd av de önskemål om förslag som vi fick in från er medlemmar förra sommaren! Per Gustafsson, AutoNautica, ledde utbildningsdagarna på ett strålande sätt. Deltagarna var mycket nöjda. Flera har anmält intresse för att gå vidare med kursen för Kustskeppare och det är sannolikt att vi kommer att ordna en sådan kurs i höst eller nästa vår. Här ses gruppen i intensiva förberedelser inför det avslutande provet som leder till det formella intyget från NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning). Stort tack till dig Per! Vi vill gärna att du kommer tillbaka och håller fler kurser! Och grattis till förarbeviset till er deltagare!