Ingen valberedning, men nästan…

Eftersom årsmötet i fjol eller vårmötet i våras inte hade möjlighet att välja någon valberedning, pga att kandidater saknades, har klubben varit utan en sådan det här verksamhetsåret. Av den anledningen har Lars Robertsson och Elsa Wolff fått i uppdrag att kontakta de funktionärer vars mandatperiod avslutas vid årsmötet 2023 för att höra hur de ställer sig till att fortsätta sitt uppdrag eller inte. Då alla kanske inte har möjlighet att fortsätta med sitt engagemang, så vill vi att du som har ett intresse för, och känner dig engagerad i klubbens utveckling, hör av dig till Lars Robertsson (072 548 37 61) eller Elsa Wolff (070 512 13 48). De utgör inte en valberedning, men kommer att ge årsmötet 2023 underlag till val av funktionärer för nästkommande verksamhetsår.