Ny funktion

Vi har nu skapat en mailadress som heter avvikelse@russ.se Tanken är att den ska användas för att rapportera fel eller incidenter avseende klubbens utrustning och/eller fastigheter/anläggningar. Mailadressen når ordförande samt sammankallande i hamn- och materialsektionen. Syftet med funktionen är att vi i styrelsen snabbt ska få vetskap om problem som medför risker för människor/material/anläggning så att vi kan åtgärda och följa upp problemen. Vi vill att du som rapporterar in något på den adressen beskriver händelseförlopp och vilka problem och risker som uppstod, samt att du anger kontaktuppgifter så att vi kan få mer information om det hela.