Ordinarie vårmöte har avhållits den 25 april

Protokollet kommer att publiceras här på hemsidan så snart det är renskrivet och justerat.