Ornäsregattan – en prövning!

Årets Ornäsregatta blev en av de mest prövande regattorna. Vinden uteblev nästan totalt. För att ens lyckas starta försköt vi starten med 30 minuter (=11:30 första start) och då kom det en lätt bris så att i alla fall startlinjen var klar för nästa båts start. Vi körde jaktstart, dvs ”omvänt” LYS/SRS. Till en början var det lite fart på båtarna och några valde att gå ut på fjärden och några valde att gå via Pilsundet. Pilsundet var nog en risk och Kalle fick helt stopp. Till slut kom de tappra seglarna till Bjärmsnäs, men där blev det helt stopp igen. Vi hade en option på målgång söder om Granö/Prästö (farledsfyren) om ingen kommit dit före 14:30. Fortfarande kl 14:30 var man kvar strax söder om Bjärmsnäs. Tre båtar valde att avbryta. Sent beslut togs sen att ta båtarna i mål på fjärden mellan Stensö och Granö. Första båt i mål var då kl 15:31. Det betydde att man seglat c:a fyra distans på fyra timmar. Makalöst att man stått ut att i en knops fart som genomsnitt ta sig fram!! ALL HEDER TILL ER ALLA SOM ”STÄLLDE” UPP PÅ DETTA!

Som segrare stod Thomas Hellström med sin Aphrodite 22. Jättebra bemästrat i dessa ”icke-vindar”! Resultatet räknades på korrigerad tid då inte hela banan seglades. Otroligt nog var skillnaden på första och sista båt endast 26 minuter (korrigerad tid) trots stiltje under långa tider. ”Respect”!! Se komplett resultat här.

Jag, tävlingsledaren, hoppas nu på bra uppslutning på Dalviks Race, söndag 12:e september. Välkommna då! Kom även ihåg Stabergs regatta, i slutet av augusti. Info kommer senare.

Tack för erat deltagande!

 Mvh Stefan Skans/tävlingsledare RSS