Årsmöte på nätet den 28/11

I den rådande coronasituationen följde vi naturligtvis de senaste rekommendationerna och genomförde årsmötet på nätet. Delar av styrelsen och valberedningen samlades i klubbhuset och ett tiotal medlemmar deltog via nätet, vilket fungerade mycket bra.

Hemsidan är uppdaterad utifrån de val som gjordes och årsmötesprotokollet är publicerat.

Styrelsen