Bättre ordning bland kajakerna!

Till dig som förvarar din kajak hos oss

Vi behöver få bättre ordning bland de förvarade kajakerna hos oss. Vi vill därför att du som har kajak hos oss snarast märker din kajak och ditt fack med namn och telefonnummer. Årskostnaden för förvaring är 240:- och om du inte betalat vill vi att du gör det snarast. Vi har också upptäckt att några av er inte är medlemmar. Vi ser det som självklart att du som förvarar din kajak hos oss också är medlemmar och betalar medlemsavgift.

Uppgifter om bankgironummer och medlemsavgifter finns här på sidan under fliken Om RSS/Medlemsavgifter