Dags att betala medlemsavgift för 2017

Det är nu också dags att betala in medlemsavgiften för 2017 (om du inte redan gjort det).Du betalar medlemsavgiften per kalenderår till Runns Segelsällskaps bankgiro     5225-0040.

Vi ber er också uppmärksamma att 400:- endast gäller för en familjemedlem och att det för 2 personer blir 500:- och för fler än 2 betalas maxavgiften på 600:- Juniorer upp till 19 år betalar fortsatt 200:- Under överflyttningen till Idrott OnLine såg vi att det verkar finnas ett utrymme för missförstånd kring detta.

Denna info har gått ut via mail också. Om du inte fått mailet beror det troligen på att vi har fel mailadress till dig och jag ber dig då maila aktuell mailadress till info@russ.se