Utprickningen kollad och klar 7/5

Även renoverat sektorfyren mellan Stabergsön och Uddnäsön.
Hälsningar från Ola Hedlund och Stefan Skans genom Runns båtförbund och Räddningstjänsten.