Nu är fyrarna också uppe för översyn, ombyggnad och vinterförvaring!

Nu har alla fyrar som RSS ansvarar för plockats in och ska ses över inför nästa säsong. Den sektorfyr som RSS ansvarar för (som står mellan Stabergsön och Uddnäsön) har också plockats in helt och ska i vinter byggas om med modernare ljuskälla.