Upptagning

Hej seglarvänner!

Det börjar dra ihop sig till upptagning av båtar. Den traditionella dagen för upptagning infinner sig lördagen den 27/9 och planen är att med samling
kl 09:00 påbörja upptagningen för de båtar som skall vinterförvaras i hamnen.

För de båtar som skall förvaras utanför hamnen så ordnar vi upptagning på fredagen den 26/9 med start kl 17.00 och slut kl 19:00 för att förenkla logistiken något.

Väl på plats den 27/9 så kommer vi dela upp oss i två grupper med olika uppgifter under dagen. Det är därför viktigt att alla räknar med att vara i hamnen hela dagen. Vi ska förutom att ta upp våra båtar, klippa gräs, ta upp klubbens båtar och ta in bryggor. Vi har även tänkt ha en tvättstation i år där vi spolar båtarnas bottnar efter upptagning och före placering på uppställningsplan. Det innebär att den som önskar rengöra sin båt mer noggrant får göra det efter avslutad upptagning. Den andra gruppen får andra uppgifter och efter att hälften av båtarna står på land så skiftar vi uppgifter.

Om du har tjänat in Russpund så tänk på att ta med korrekt ifylld blankett. Som du visar upp tillsammans med kvitto innan lyft sker.

Inför den dagen så finns det lite att förbereda förutom båten. Kontrollera din vagn att det finns luft och att hjulen inte rostat fast.

Glöm inte att ha med kvitto på betald upptagningskostnad 200 kr samt vinterförvarningskostnad 1500 kr till klubbens BG 5225-0040. Medlemsavgift 2014 skall vara betald. Båten skall vara försäkrad. OBS! Ta med papperskvitto.

Anmälan sker på mail senast 22/9 till: tomas.ahlback@live.se (obs ej på Russadressen) med uppgifter om:

• Namn
• Telefonnummer
• Båttyp
• Om du önskar vinterförvaring eller tar hem båten

Har du löst upptagningen på annat sätt eller datum så meddela det så att vi inte saknar din anmälan.

OBS! Kan du inte utsatt datum så måste du avtala egen tid med någon av kranförarna.