Ny ansvarig för jollekurserna – Viktoria Lindkvist, ersätter Anders Granbom

När Anders berättade att vi behövde hitta en ersättare för honom som ansvarig för jollekurserna blev det många bekymrade veck i pannan på styrelsemedlemmarna…
Vem skulle man möjligen kunna tänka sig…? Nu vet vi – Viktoria Lindqvist heter hon! Viktoria, som är 21 år och jobbar som undersköterska på Akuten på Falu Lasarett, har redan hunnit samla på sig uppåt 10 säsongers erfarenhet av att leda jollekurser!

Förutom att hon själv deltagit i många kurser och gått flertalet ledarkurser så har hon även deltagit i ungdoms SM i Mirror Jolle och öppet VM för Fevor i Frankrike. (Det som gjorde att hon som 10-åring blev ”fast” för segling är fartupplevelsen!)

På min fråga vad det är som är det bästa med att ha den här ledarrollen svarar hon att det är att se både barn och ledare utvecklas! Allteftersom samtalet forstätter förstår jag att för Viktoria och hennes ”kollegor” handlar det inte bara om att lära ut segling. De är måna om att vara goda förebilder och med vår värdegrund (läs gärna om den under fliken ”Om RSS”) som bas, där ömsesidig respekt och god kamratskap är några av hörnpelarna, ger de barnen kursveckor som innebär mycket mer än bara seglingskunskaper. Feedback från både barn och föräldrar antyder att RSS genom de här kurserna gör en bra insats för att säkra nästa generations medlemmar och kursledare.

På min fråga hur det känns att ta över efter Anders säger hon att hon känner sig ”supertaggad”! Vi har bra ledare som kommer att hjälpa till nästa år också, bra båtar och en väl fungerande ”struktur” för att bedriva kursverksamheten, säger hon. Finns det något vi andra medlemmar kan göra för att stötta den här verksamheten, undrar jag? På den frågan svarar hon att vi kanske skulle kunna tydliggöra rollerna i klubben lite… ibland går saker sönder och då händer det att kommunikation ”klickar”… och att man inte vet riktigt vem som kan hjälpa till… Så på nästa styrelsemöte börjar vi se närmare på hur vi kan förebygga den typen av problem.

Lycka till Viktoria och stort tack till dig Anders Granbom för allt jobb du lagt ner på kurserna och för den struktur du byggt upp kring dem under åren – och tack för att du sett till att vi får en så bra efterträdare när du slutar!!!