Sommarens kurser

Nybörjar- och fortsättningskurser för barn och ungdomar 7-15 år kommer att genomföras kl 9-15 under v 25-27. Kursavgift 1 300:-. Sysonrabatt!

Vuxenkurser kan bokas efter önskemål. Kursavgift 1 200:-

Anmälan och upplysningar: Anders Granbom, 070-568 27 54 eller via mail till anders.granbom@russ.se